Phương thức thanh toán chuyền khoản hoặc tiền mặt tại văn phòng Hoàng Hà.

 

Bulong Hoàng Hà không có thông tin thanh toán khác ngoài các thông tin trên. Quý khách lưu ý tiến hành thanh toán theo đúng phương thức.