Chính sách trả hàng của bulong Hoàng Hà áp dụng trong các trường hợp:

  • Hàng hỏng, vỡ, cong vênh
  • Không đúng chủng loại
  • Không đúng thiết kế